Viimeisimmät pohdinnat..

17. kesä, 2020

Kun ei voida suoraan yksityistää verovaroin tuotettuja julkisia terveyspalveluja, perustetaan Yhteisyritys, missä toisena osapuolena on kunnat 49 % äänioikeudella ja toisella puolella Osakeyhtiö 51 % äänioikeudella, missä useampi sijoittajaomistaja taustalla. Suurimpana omistajana on kansainvälinen sijoitusrahasto CVC Capital Partners 57 % osuudella jenkkiomistuksessa, muut omistajat LähiTapiola-ryhmä 20 %Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma8 %Valtion Eläkerahasto (VER)5 %Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen4 %Apteekkien Eläkekassa 0,6 %Valion Eläkekassa 0,4 %Muut sijoittajat ja yksityishenkilöt yhteensä 4 %

Päätösvalta on osakeyhtiön hallituksella, joka noudattaa sitä mitä Osakeyhtiölaissa sanotaan, toimii yhtiön edun mukaisesti. Julkisten palvelujen päätösten avoimuus päättyy siihen puhumattakaan hankintojen kilpailuttamisesta. Digipalveluita voidaan ostaa ja ostetaan nytkin, eikä tässä mallissa niitä omisteta nytkään, vaan omistaja on yksityinen kumppani ja kalliiksi ne tulee. Hintalappu on kaikella. Yhtiön perustaminen ja hallinto maksavat, kyllä verorahat taatusti sijoittajille kelpaa, terveys on tuottavaa bisnestä.

Toki voidaan yksilöidä erilaisia asioita ja panna paperille sopimuksen muotoon, toinen asia on oikeuden tulkinta, pakottavan lainsäädännön ehto on mitätön. Veronmaksajat maksaisivat oikeudenkäyntikulut, eivätkä oikeudenkäyntikulut ole halpaa lystiä lainkaan, puhumattakaan siitä, että oikeudenkäynnit kestävät vuosia ja verorahaa mitä kuntalaisten palvelujen parantamiseen voisi laittaa, palaa hukkaan. Mihin kaikkeen onkaan varaa, muttei tuottaa niitä palveluja kuntalaiselle.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja yksityisen palveluntuottajan terveydenhuollon peruspalvelujen tuottamisen yhteisyritys on vain keino yksityistää verovaroin tuotettuja julkisia palveluja, joiden tehtävä on tuottaa palveluja veronmaksajille ei VOITTOA. Osakeyhtiölain mukaisesti Oy:ssä toimitaan ja Oy:n tehtävä on tuottaa voittoa ja jolla enemmistö osakkeista päättää.

Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma, sitä pitää kaikkien sietää päivittäin. Epävarmuudesta jatkuva median muistuttaminen, on ihmisten ohjailemista. Siten myös markkinataloutta ohjaillaan ja osa hyötyy valtavasti, toiset putoavat pelistä, mikä on tarkoituskin. Jatkuvaa pelolla ja epävarmuudella ohjailemista tulee median välityksellä päivittäin. Tässä on iso markkinarako, näin päästään haluttuihin lopputuloksiin, kun pelotellaan kaikki pysymään omissa kodeissaan tai oloissaan ja puuhaillaan taustalla jälkeenpäin ei voida, kun valittaa ja turhaan. Koronalla saatiin markkinat haluttuun suuntaan ja nyt odotellaan toista aaltoa, jonka tulo on vähintäänkin epävarmaa, joskaan ei toivottavaa. Julkiset terveyspalvelut ovat sitä ihmisten terveydestä välittämistä, jota kuuluu tehdä koko ajan ei vain Koronan aikaan.

Johtamisjärjestelmiä muutetaan ja hallintokulut kasvavat jälleen, mikä on palveluntuottamiseen tarkoitetusta pois ja jos johtaminen muuttuu paremmaksi järjestelmää muutettaessa, niin sillä ajatuksella muutetaan kaikki järjestelmät ja sitten on kaikki hyvin. Kuitenkin se on  ihminen, joka johtaa eikä se järjestelmää muutettaessa parane, jollei se ihminen, osaa/kykene johtamaan oikein, todellakin epävarmuus siitä miten johtamisjärjestelmiä muutettaessa tulee käymään, on päivittäistä sekin.

Ylen tietojen mukaan komissio esittäisi 400 - 800 miljardin euron yhteistä velkaa, jolla kasvatettaisiin EU:n budjettia. Velasta vastaisivat jäsenmaat samassa suhteessa kuin niiden bruttokansantuote on EU:n bkt:sta. Koko EU on paisunut mahdottomaksi hoitaa ja on joillekin huonosti talouttaan hoitaneille maille vain tasku mistä rahaa nyppiä ilman maksuvelvoitetta.

Erotaan EU:sta, ollaan FEXIT. Onko järkeä maksaa muiden maiden velkoja koko ajan tai ylläpitää valtavia kustannuksia imeviä hallintoja, joiden päätöksentekokyky ei ole joustava, vaikka sitä joustavuutta työntekijöiltä vaaditaankin.

Tätä rikkaan ja köyhän taistoa on käyty kautta historian ja epävarmuus sen loppumisesta on taatusti varmaa.

Satu Lehtola, kaupunginvaltuuston varavaltuutettu, sd

10. touko, 2020

Ei tullut kunta-alan TES pöydässä ratkaisua 30.4.20 ja olemassa olevin työsuhde-ehdoin mennään edelleen, onneksi sentään 30 % lomarahaleikkaus poistui vuodenvaihteessa, kun oli erillinen sopimus siitä tehty. Tosin pidempään lomautetut eivät vuosilomarahastaan pääse nauttimaan. Kaikki naisvaltaiset alat ansaitsevat taatusti palkankorotuksensa ja ilman muuta hienoa työtä eturintamassa tekevät sairaanhoitajat ja lähihoitajat.

Sairaanhoitajia ja lähihoitajia, kuten kaikkia muitakin ammattiryhmiä, keitä sairaaloissa on töissä, tarvitaan ja jokaisella on oma tärkeä roolinsa kunnan organisaatiossa. Laitoshuoltajan roolin merkityksen tärkeys on Koronan aikana nähty ja niin tulee nähdä sairaanhoitajien ja lähihoitajienkin työn merkitys. Suomessa vain osoitetaan nurinkurisesti, aivan kun näitä ns. kutsumustöitä tekevät eivät olisi ansainneet palkankorotusta ja päästä eroon Kiky-ilmaistunneista, millä jo arvostusta työntekijälle osoitetaan. Hoitoalan palkat ovat muualla globaalissa maailmassamme eri luokkaa, ihan Euroopassakin, vaikka samassa veneessä soudetaankin ei palkka ja arvostus jakaudu globaalisti. Saahan todellakin kutsumustyötä tekevät lääkäritkin palkankorotuksensa.

Hoitajat ja muut kuntien työntekijät tekevät arvokasta työtä yhteiskunnan jäsenten hyväksi ja jokainen on tarpeellinen. Onko meillä varaa olla maksamatta siitä? EI ole, kohta ei ole hoitajia eikä hoitoalan ammattitaitoa saada hetkessä. Ei ole työntekijän etu eikä syy yhteiskunnassa vallitseva Korona tilanne, josta ei katastrofia ennusteista huolimatta syntynyt, eikä Korona ennusteista huolimatta kaatanut terveydenhuoltoamme, eikä kukaan varmasti tulevaa tiedä.

Paljon työttömyyttä ja lomautuksia sekä konkursseja sen sijaan on Korona aiheuttanut, nousu tästä kestää kauan ja vaikuttaa perheissä pitkään, riippuen tukipakettien kohdistumisesta. Vaikkei epidemiaa tullut poikkeustilaan vedoten estetään mahdolliset työntekijäpuolen toimet, kun ei saa kokoontua kesälläkään yli 500 ihmistä. Valmiiksi jo ennustetaan epidemian synty syksyllä, näin Perustuslaissa määritelty kokoontumisoikeus ei toteudu silloinkaan.

Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen myös paras pääoma, kunta-alallakin. Paras työnantaja pitää huolen työhyvinvoinnin toteutumisesta, kunnollisesta palkkauksesta ja muista työsuhteen eduista, kaikille työntekijöille ei vain osalle. TES-neuvotteluissa unohtuu aina tämä, sitä toistetaan vain näön vuoksi.

Työnantajalle annetaan paljon pelivaraa nyt ja se on huolestuttavaa, kun samalla valmistellaan Julkisten terveyspalvelujen yksityistämistä. Kuluttajahinnat nousivat jo vuoden alussa, kuten joka vuosi, mikä palkassa näkyi heti ja mitä kauemmin tämä jatkuu sen kauemmin, pienipalkkaisen kuntatyöntekijän ostovoima pysyy pienenä. Yksityistämisen myötä hinnat jatkavat nousemistaan. Kuka selviää jatkossa kaikista maksuista, jollei palkka ole suhteutettu hintojen nousuun. Vähintäänkin ihmeellistä on se, että KVTES on se kulmakivi, jonka paikoilleen asettaminen tuntuu haastavalta aina.

Palkankorotukset ovat arvostuksen antoa työntekijällä ihan kaikilla aloilla ja nousee Suomen talouskin nopeammin, kun ostovoimaa lisätään. Yhteisöllisyyttä on huudettu tässä Koronan aikaan joka suunnasta, missä se on se yhteisöllisyys, kun pitäisi arvokkaasta ja vastuullisesta työstä kohtuullinen korvaus maksaa? Onhan nyt miljardeittain tuettu voitollisia yrityksiäkin, miksei erinomaisia kunta-alan työntekijöitä.

Nyt ei ole vastakkain asettelun aika kuten; Pääministeri Sanna Marin Ja Presidentti Sauli Niinistö sanovat.

Pidetään yhtä palkkaneuvottelujenkin suhteen, kun kerran samassa veneessä soudetaan.

 

Satu Lehtola, sd, Lahden kaupunginvaltuuston varavaltuutettu

26. huhti, 2020

Ei tullut hirveää sairastuneiden määrää, mikä on toki hyvä asia, vaikka ihan hirveitä lukuja povattiin maaliskuussa. Kaikissa maissa on eri väestön määrä ja erilainen terveydenhuolto, mitkä tässä pelottelussa sopivasti jätettiin kertomatta. Hyvin on myös jaettu rahaa omaan ja ystävien yrityksiin sekä nimitetty ties millä pätevyydellä ihmisiä virkoihin, sillä aikaa kun kansa on laitettu koteihin. 

Purkamisen aika olisi ollut jo, nyt on aiheutettu valtavasti työttömyyttä, lomautuksia, konkursseja ja otettu valtion velkaa paljon. Jokainen EU maakin lähtökohtaisesti vastaa omista veloistaan tai kansalaiset viime kädessä. Helikopterirahasta voisi olla joku hyöty.

Iltalehden ja salkunrakentajan mukaan:

Esillä on ollut kaksi toisistaan poikkeavaa mallia siitä, miten helikopteriraha käytännössä toteutettaisiin.

Ensimmäisessä mallissa keskuspankki voisi jakaa rahaa vastikkeetta suoraan kaikkien kansalaisten käyttöön. Näin keskuspankki maksaisi tietyn summan esimerkiksi pankkitilille. Tämä malli on ajatuksena esimerkiksi QE4people-kampanjassa, jossa joukko euroalueen kansalaisjärjestöjä ja ekonomisteja vaatii EKP:tä muuttamaan elvytystoimiaan niin, että ne palvelisivat kansalaisia.
 
Toisessa mallissa keskuspankki rahoittaisi valtioita ilman takaisinmaksuvelvotteita. Kansalaiset hyötyisivät helikopterirahasta näin tulonsiirtoina tai veronkevennyksinä.

– Valtio voisi shokkiluonteisesti alentaa tuloverotusta esimerkiksi yhdeksi vuodeksi, kuvailee taloustieteen professori Juha Junttila Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Finanssikriisin jälkeen keskuspankit ovat joutuneet ottamaan käyttöön poikkeuksellisia keinoja talouksien elvyttämiseksi ja inflaation kiihdyttämiseksi.

2.3.20 Kenties järein väline, eli helikopteriraha on nyt otettu käyttöön Hongkongissa. South China Moring Post -sivuston mukaan Hongkongin valtiovarainministeriö otti helikopterirahan käyttöön, jotta se voisi ehkäistä mahdollisen taantuman koronaviruksen leviämisen ja protestien vuoksi.

Helikopteriraha on kuuluisan amerikkalaisen taloustieteilijän, Milton Friedmanin idea. Se tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että keskuspankin rahoituksella valtio antaa rahaa kansalaisten käyttöön esimerkiksi laajan veronalennuksen kautta. Friedman on taloustieteen monetaristisen koulukunnan oppi-isä, ja monetarismin mukaan rahanjaon pitäisi kiihdyttää inflaatiota vuodevarmasti.

Joka tapauksessa velan määrä kasvaa mitä kauemmin rajoituksia pidetään. Tiedossa on jo uusi viruksen ennuste syksylle, että piikki tulee sitten siellä, mikäli siihen uskoo, voidaan ainenkin taas puuhailla taustalla ja kansalaisen velka kasvaa.  

Työllisyyden piti kasvaa 75% toisin valitettavasti kävi, työttömyys kasvaa ja perheiden ahdinko kasvaa ja siinä ei yhteisöllisyyden perään huutaminen auta ja että selvitään tästä yhdessä, jollei todella myös yksilöä tueta tässä kriisissä, mitä minä eritoten peräänkuulutan.

15. huhti, 2020

Itse olin alun perin sitä mieltä, että Ruotsin tapaan olisi pitänyt tämä virus antaa vain tulla ja saatu vastustuskyky siihen. Nyt seuraukset ovat moninkertaiset ja maksaja edelleen sama, tavalla tai toisella. Harmillista tämä mediapeli. Kaikki virukset ja sairaudethan ovat lähtökohtaisesti riskiryhmille vaarallisia. Tarpeellisten lääkärissäkäyntien peruminen lisää kuolemanriskiä myöskin riskiryhmillä. En vähättele mutten liiottelekaan. Globaalissa maailmassa, kun elämme, emme voi välttyä yhteisistä kohtaamisista, eikä asian siirtäminen sitä muuksi muuta. Suljetaanko Suomi ikuiseksi ajoiksi?

Lomautukset ja irtisanomiset koskettavat perheitä pitkän aikaa eikä tästä toivuta niin pian kun vahingot aiheutetaan, eikä tukipaketit auta tavallista kansalaista siinä määrin kun pitäisi tai kuinka se auttaa vakavaraista isoa yritystä. Pienyrittäjät ovat asia erikseen ja hekin kärsijöitä, jollei kukaan heidän työtään osta. 

Terveys edellä motto mitä hoetaan, niin miksei olla menty se terveys edellä? ja kenen terveys? Varautumissuunnitelmat puuttuu vaikka Pandemioita on ollut kautta historian. Näin on saatu laaja yhteiskunnan hyväksyminen vain kaikille toimille, silti halutaan ajaa meidän julkinen terveydenhuolto alas kaikin keinoin. Onko sekin terveys edellä menoa? 

Meneillään olevat 400 000 kuntatyöntekijää koskevat TES:t ovat umpisolmussa myös Koronastakin johtuvasta syystä, kun ei voida heille maksaa sitä jo syötyä palkankorotusta, Koronan takia ja jollei sitä olisi mihin EK olisi vedonnut siinä tapauksessa. Kaikki keinot käytetään tässäkin, ettei tarvitse maksaa palkankorotuksia pienituloisille, julkisen alan työntekijöille. Lakko-oikeuttakin on koronan avulla pystytty kiertämään, kun on rajoitettu yli 10 hengen tapahtumat. Keinot ovat todella moninaiset ja kun ihmisen turvallisuuden ja tunteeseen kajotaan on nähty nyt tulos ja sitähän voidaankin käyttää jatkossakin.

2. huhti, 2020

Koronan takia on Suomessa tehty jos jonkinlaista rajausta ja eristämistä. Suojeltu on hyvin toimimatonta terveydenhuoltoamme, josta on tahtotila päästä eroon ja saada ykstyisvetoiseksi, kuten Amerikassa. Siellä on tosin enempi väkeä ja huomattukin aikaa sitten, ettei se toimi. Suosii niitä joilla sitä rahaa on. En voi olla ajattelematta, josko olisi ollut varautumissuunnitelmat kunnossa ja riittävästi resursseja, oltaisiko ko. tilanteessa vai onko tilanne synnytetty?  Puhumattakaan siitä että, joka vuosi Influenssoihin/A-viruksiin yms kuolee Suomessakin ihmisiä, eikä heistä puhuta.

Onkohan kaikki riittävän peloissaan? ja ennenkaikkea kiitos, kun kansa on osallistunut talkoisiin, toinen juttu onkin, kuka maksaa laskusi tai ostaa ruokasi. Mielenkiintoista sekin, että tämä ongelma aivan yhtäkkiä räjähti eri puolilla Eurooppaa, lieko sovittu niin. Toiset ovat jo valmistautuneet tammikuusta lähtien kun asiasta ei juuri edes kirjoitettu. THL on nyt ohjaajan roolissa, mikä sekin pistää silmään, ei voida tehdä mitään ilman THL lupaa, vaikkakin ennusteita esitellään. Itse en kuulu uskovien laumaan.

Oletko kenties ollut YTK:ssa, mikä on työnantajavetoinen ja nyt pahoissa vaikeuksissa, ei pysty maksamaan. Kunnat ovat pahoissa vaikeuksissa, yhteisöllisyyttä kysytään. Tukipakettien pitää olla sellaiset, jotta myös pienituloinen selviää. Tärkeää on pitää huolta ihmisistä tietysti, mutta entä kun talous romahtaa, eikä kassasta saa sitä rahaa tai ei kuulu siihen, tuleeko yhteiskunta vastaan? Voiko edes tulla, kun on kassat tyhjät? Velkaa otetaan paljon paljon ympäri Eurooppaa, takaisin niitä ryhdytään myös maksamaan.

Heikennykset tehdään sekunneissä mutta parantumiseen menee vuosia jopa vuosikymmeniä, nyt tehdyt päätökset vaikuttavat pitkään. Kuka uhrataan ja kenet säästetään?

Helsingin korkean veropohjan ansiosta sen tulos on positiivinen, Helsingin seudulla asuu 1,5 miljoonaa suomalaista, muut kunnat eivät samaan kykene. 

Ei saisi peruskoululaisten opinnot hidastua, eikä olla pulaa ruuasta, koulut ovat suljettuina toukokuun loppuun, onko mietitty miten niiden käy joille kouluruoka on ainoa ateria ja kouluympäristö se kotia parempi.