Viimeisimmät pohdinnat

9. helmi, 2021

Videota ei löydy

17. tammi, 2021

Hyvinvointi kuuluu kaikille, vai kuuluuko?

Samoin kuin sananvapaus Perustuslaki 12§, jota ohjaillaan median välityksellä, jottei pysyttäisi kartalla totuudesta.Samoin koulutusoikeus; mihin kohdennettiin nyt hyvä uudistus, oppivelvollisuuden lisäys, sekä oikeus yhdenvertaiseen terveydenhuoltoon, jota julkiset terveydenhuoltopalvelujen rippeet ovat ja mitä heikennetään yksityistämällä koko ajan.

Tällä hetkellä olemme markkinavoimien keskiössä ja meille uskotellaan sen sateenkaaren pään löytyvän yksityiseltä palveluntuottajalta ja että, koronarokotteessa, jossa liikkuu valtavat rahat, eikä tietoa ole haitoista riittävästi, saati että kävisi joka virusmuunnokseen, pelastaa meidät. Kuitenkaan takuuta ei ole, influenssarokotekaan ei ole poistanut influenssavirusta. Viruksia ei pystytä edes poistamaan kokonaan. Nyt se eristää meidät ja sekin on tahtotila tällä hetkellä. Virushan ei täältä lähde. Lääkevalmistaja ja sijoittajat rikastuvat se on varma ja paljon puuhaillaan taustalla.

Hyvinvoinnin käsite määrittyy puhujan mukaan, on ihmisiä, joille hyvinvointi on sitä perusasiaa, vettä, ruokaa, turvaa, rakkautta, lämpöä. Toiselle se voi olla irtoripset. Hyvinvoinnin pitäisi kuulua kaikille kuitenkin ja jokaisella on oikeus hyvinvointiin, silti vain osalle se suodaan. Monin toimin se estetään, kun ei ole rahaa ei ole hyvinvointiakaan. Keinot ovat todellakin moninaiset ja pelolla ohjataan tiettyyn suuntaan.

BKT on kansantalouden tilinpidon tärkein mittari. Hyvinvointi (Welfare, Well-being) Ihmisten kokema hyvinvointi, joka voi koostua paitsi taloudellisesta hyvinvoinnista, myös muusta ihmissuhteisiin, elämän ja ympäristön laatuun jne. liittyvistä tekijöistä. Hyvinvointikäsitteen kautta voidaan myös määritellä, mitä ihminen keskimäärin tarvitsee voidakseen hyvin. Ennusteiden mukaan meitä on maapallolla vuonna 2050 yli yhdeksän miljardia. 

Verovaroin ylläpidetty hyvinvointiyhteiskuntamme, jota vuosia on ajettu alas moninaisin keinoin 90-luvultä lähtien. Siten, että ne pienituloiset, joilla ei sitä rahaa ole ostaa terveyspalvelua, vaikka sen veroissa maksaakin, ei saa palvelua. Kuntayhtymät toimivat yksityisen yrityksen tavoin, hallitukset päättävät Oy lain mukaisesti asiat eikä omistajalla ole sanansijaa, kuten on nähty.

Henkilöstön tuottavuus on mittarina ei hyvinvointi, vaikka kysellään mitä. Kuntaomisteiset yhtymät ovat verovaroin ylläpidettyjä ja niiden kuuluu tuottaa kuntalaisille palveluja verovaroin, ei kohdentaa verovaroja tulospalkkioihin. Henkilöstölle ei suoda hyvin tehdystä työstä ansaitsemaa palkkaa, mutta varaa on maksaa tuloksen perusteella johtajille ja palkata uusia, joiden rooli ydintehtävässä eli hoitamisessa ei ole kovin suuri.

Vanhukset ja perussairauksia omaavat on eristetty tällä hetkellä tehokkaasti eivätkä uskalla käyttää terveydenhuoltopalvelujamme, ettei virus tartu. Yksinäisyyskin aiheuttaa terveydellisiä ongelmia ja hoitamattomuuteen voi kuolla. Pelottelu ja aivopesu tuntuu olevan tämän päivän juttu. Joka päivä, kun toistetaan samaa mantraa, sehän iskostuu päähän. Kenen etu se on? Niiden, joilla on se tahtotila saada jotain asioita viruksen varjolla tehtyä, kuten terveydenhuollon yksityistäminen ja itse asiassa kaiken yksityistyminen mikä on verovaroin tuotettu ja siirtää verovarat yksityisen käyttöön.

Missä se hyvinvointi näissä toimissa? Pienyrittäjät, kansalaiset tekevät konkursseja, vanhukset kärsivät hoitamattomuudesta ja rokote tuotu, jonka vastetta ei pystytä takaamaan, viruksen muuntautuessa, montako piikkiä otetaan? Järjen käyttöhän on onneksi vielä sallittu. Asioita voidaan katsoa monesta näkökulmasta eikä maailma, saati päätöksenteko ole todellakaan pysähtynyt missään, vaikka sen kansalaisia estetään nyt elämästä.

Keväällä 2020 jo ennustettiin että 2021 kesäkuuhun kestää tämä pandemia, ihmettelen, miten on voitu näin tarkasti tietää/ennustaa viruksen loppuminen, joka ei kuitenkaan ole loppuminen? Saisiko numeron niin kysyisin lottonumerot tältä ennustajalta.

Satu Lehtola, sd, Lahden kaupunginvaltuuston varavaltuutettu

6. tammi, 2021

Aiemmin olen jo esiin tuonut, miten Koronan varjolla tehdään monenmoista ja eräs iso asia on kuntavaalit, joita matalalla profiililla esiin tuodaan ja herätellään taas iänikuista kuntavaalien siirtokeskustelua. Tämän tarkoistushan on vain ja ainoastaan olemassa olevien valtuutettujen pestin säilyminen, ei muuttuisi siis mikään meidänkään kunnassamme eikä valtakunnallisestikaan. Viime kuntavaalien aikaan lisäaikaa olemassaoleville ostettiin SoteMakuun vedoten puoli vuotta. USA jossa 330 miljoonaa ihmistä, järjestetään sähköiset vaalit, miten ei digimaailman huipulla olevassa 5,5 mijoonan asukkaan Suomessa se onnistuisi, aivan varmasti, tahtoitilasta kyse.

Tämä oli jo viime vuonna nähtävissä tämä strategia ja entistä enemmän se näkyy. Korona on kilpi tälle, harmillista, että näinkin ala-arvoista toimintaa on politiikka, sinne toki halutaan vaan niitä samanmielisiä tyyppejä jotka osaavat sujuvasti puuta heinää suoltaa, oman edun nimissä.Koronan avulla/varjolla saamaan työntekijöiden palkkatasoa alemmaksi Suomessakin ja lisäämään eriarvoisuutta, ei suinkaan lisäämään yhdenvertaisuutta. Koronan varjolla rikotaan ihmisoikeuksia ihan urakalla ja verhotaan ne muka että välitetään kansalaisten terveydestä. Eläkeputki, kotihoidontuki, Nato, valtavat EU-tuet, joita olisi oman maan asukkaatkin tarvineneet ja mitä kaikkea vielä tehdäänkin sen varjolla että pelätään ja on peloteltu ihmiset toden teolla, no nyt on rokotetta saatu ja lisää tulossa, joten sen suhteen pitäisi sitten olla ok.

Ess 6.1. A15 kertoo juuri kunvaali-aiheesta, todella vaikea varsin aivan uusien vaaliehdokkaiden saada näkyvyyttä ,kun ei pääse tapaamaan näiden tehtyjen rajoitusten vuoksi ketään, jollei ole ollut somenäkyvyyttä aiemmin. 

Viime, jo kertaalleen siirretyissä  kuntavaaleissa 2017, minun kirjoituksiani ei viimeiseen kahteen viikkoon julkaistu lainkaan, syystä että tietyt henkilöt haluttiin päättäjiksi, joten päätin, että tulevissa kuntavaaleissa ei käy samoin. Nyt on Korona, jonka varjolla on mahdollistettu että, tehdään ihan kaikki mahdolliset estotoimenpiteet, jotta samat saisi jatkomandaatin. Tosin ennalta on jo päätetty, että kesään 2021 Korona kestää. Tyytymättömyys tehtyihin toimiin, kuntalaisten hyväksihän ne, pitäkää mielessä todellakin. Mitä on kukin valtuutettu aikaansaanut kuntalaisen hyväksi.

22. joulu, 2020

 

Kustannuksia ei ole mahdollista mitenkään hillitä, inhimillisyys huomioiden, jollei voitontavoittelun rimaa lasketa. Koska toisella puolella on aina yksityinen, jonka tehtävänä on tuottaa voittoa omistajalleen ja toisella puolella julkinen palvelujen tarjoaja, jonka tehtävänä tuottaa veronmaksajille verovaroin niitä palveluja. Nämä ovat vastakkaisia tavoitteita, syntyykö hyvää tästä yhteistyöstä? Yksityinen hyötyy enemmän kuin julkinen. Ensi vuonna aloittava Harjun Terveys Oy, jossa Mehiläinen 51% omistaa, tarkoittaa siis päätösvaltaa, eikä julkinen puoli päätä mitään siinä yhtiössä, koska vähemmistössä, vaikka onkin Oy laissa vähemmistön suoja. Hallitus on koostettu hallitusammattilaisista, jotka asian varmistavat, hallituksen tehtävä on yhtiön etua katsoa, ei veronmaksajan, joka koko lystin rahoittaa.

Oy lain mukaan: Osakas vastaa ainoastaan sijoittamallaan pääomalla (49 %) yhtiön varoista. Rajoitetun vastuun ansiosta, osakkaat voivat luottaa siihen, että heidän kantamansa riski on vain sen suuruinen, mitä he ovat yhtiöön sijoittaneet. Tämän vuoksi yhtiön omistajien ei tarvitse huolehtia muiden osakkaiden varallisuuden kehityksestä. Sijoituksen määrä on tosin suuri, eikä päätösvaltaa tule olemaan veronmaksajalla palveluihinsa. Vaikka perustettaisi minkälaisia yhtymiä tai yhtiöitä, ei tavoitteena ole palvelujen saatavuuden lisääminen, kyllä näitä mainostettuja tapoja aivan yhtä hyvin julkinen pystyy itsekin tuottamaan. Tahtotila mihin verovaramme halutaan käyttää.

Hyvinvointiyhteiskuntaamme on rakennettu huolella ja se on todettu hyväksi, Suomi on kallis maa, maksamme paljon veroja ja on todettu, ettei yhdenvertaisuus toteudu mitenkään ilman hyvinvointijärjestelmäämme, jota on vuodet heikennetty ja pyritään kaikin tavoin yksityistämään kokonaan. Mikä tarkoittaa, että päädymme siihen mistä lähdimme, köyhemmät eivät saa mitään jollei ole rahaa maksaa ja verorahamme ohjataan yksityisen käyttöön verhoten lauseeseen, että julkinen tarvitsee yksityisen kirittäjäksi, mihin? Parempiin tuloksiinko? Julkisen ei tarvitse tuottaa voittoa, joten paras tulos on 0 tulos, mihin siis tarvitaan yksityistä? Voiton keräämiseen yksityiselle. Miten ei samoja palveluja mitä yksityinen tuottaa voida tuottaa julkisella, kun tekijätkin ovat koko lailla samoja. Ei saada voittoa, siksi.

Vaikka luotaisiin minkälainen Sote-Maku-Whatever- ei se fakta muutu, että ihmiset vanhenevat ja hoidon tarve lisääntyy ja voidaan entistä iäkkäämmille kaikenlaisia hoitoja tehdä. Hoidot ovat erittäin kalliita, koska hoitotarvikkeita ja hoitovälineitä myyvät/tuottavat yksityiset yritykset haluavat mahdollisimman paljon voittoa. Ei heitä kiinnosta ihmisen hyvinvointi tai miten yksilö selviää, kunhan tulee sitä rahaa ja jos verorahoista suurin osa käytetään yksityisen voiton maksamiseen ja hallinnon ylläpitoon, ei sitä rahaa jää palvelujen tarjoamiseen.  PHHYKY:n piti olla omistajilleen eli kunnille kustannustehokas silloin 2017, saatavuus piti lisääntyä etc. kuinkas kävikään, vaatimattomat 40 miljoonaa miinuksella jo toisen PHYKY vuoden jälkeen. Talouslaskennan hallintaa pitäisi edellyttää ja liiketoimintasuunnitelmat osata tehdä.

Korona on antanut mahdollisuuden säästämiseen varsin julkisella puolella monin tavoin, siitä hoidosta eli jälleen kerran häviäjä on kuntalainen, joka on peloteltu pysymään kotona. Korona aiheuttanut niitä konkursseja, lomautuksia, lisännyt vanhusten yksinäisyyttä eikä uskalleta hakeutua tarvitsemaansa hoitoon. Henkilöstöä on karsittu ja loput ovat uuvuksissa. Silti voimme Koronankin aikana jonottaa terveyspalveluja, vaikkei muuten saisi tavata missään. Aina keksitään jokin uusi kikka, jolla pyritään välttämään, ettei tarvitsisi edes niitä lakisääteisiä palveluja tuottaa.

Rokote tulossa, jonka toimintavarmuutta ei pystytä takaamaan, ei influenssarokote ole poistanut influenssaa, eikä tämä Koronarokote, joka aivan liian vähällä tutkimisella on tulossa, tuskin poistaa Koronaa. Rokotteen valmistaja vaurastuu, se on varma. Haittavaikutuksista ei ole varmuutta. Kuinkahan monelle on osakesalkku, jossa rokotevalmistajan osakkeita? Sillä kiireellä tätä tehdään, voiton kiilto silmissä.

Paljon puheita hyvinvointiyhteiskunnasta, mistä ei ole, kun illuusio jäljellä ja muistot, onhan meillä onneksi mitä muistella. Näin joulun aikaan muisteleminen on arvossa arvaamattomassa ja ihmiset herkistyvät helpommin. Hyvää ja Rauhallista Joulua.