Ajatuksia

11. elo, 2018

Kohta palaa eduskunta ja maan hallitus lomalta ja syksy lähtee Soten ja tulevien vaalien merkeissä käyntiin. Show must go on sanoi Queen ja näin toimii meidänkin hallitus. Sote tulee olemaan siis vaaliteemoista suurin ja joka lupaa 11 hyvää ja 10 kaunista voittaa.  Mikä on varmaa niin suuri näytelmä näytellään tämän ympärillä ja panoksena on hyvinvointiyhteiskunnan hajottaminen verovaroin tulostavoitteiseksi, jossa ei köyhällä ole oikeuksia vain velvollisuuksia sanktioiden saattelemia. 

Jatkuvasti törmätään perustuslakiin, silti yritetään vain vääntää se Sipilän ja kumppaneiden   mieleiseksi, toki tämän taustalla voidaan valmistella kaikkea muuta, kun ei kansa jaksa sekoilua seurata. Myös työsuhdeturvan ja työntekijöiden oikeuksien heikennykset ovat hallituksen päätehtäviä. Miten ihmeessä irtisanomisen helpottaminen lisäisi palkkaamista? Ei mitenkään vain mielivaltaisuus ei työllisyys lisääntyy sillä tavoin. Halpatyövoima on hakusessa. 

Suomessa on tutkitusti kustannustehokkainta ja laadukasta terveydenhoitoa ja vielä toistaiseksi tavallinen kansakin saa sitä, vaikkakin välillä kestää. Toivottavasti oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus eivät perustuslaista katoa, mikä on niin ikään Sipilän ja kumppaneiden tahtotilana.

Hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu sen takia, että kaikilla olisi verovaroin oikeus saada mm. koulutus, terveydenhoitoa, on hyvinvoinnin mittari se miten yhteiskunta huolehtii heikommistaan. Varakkaiden pitäisi, sen sijaan, että ahnehtivat lisää, olla hitusen epäitsekkäitä. Järjestelmää ei ole rakennettu rikkaille ja juuri se joukko huutaa oikeuksien perään eniten. 

13. kesä, 2018

Huvittavia piirteitä täynnä tämä hallituksen pelleily, kun eivät pysty lakia mitenkään kiertämään, puhumattakaan paljonko on rahaa laitettu hukkaan. Palkattu paljon työntekijöitä, kalliita muutosjohtajia, muutosvalmistelijoita, perustettu työryhmää toisen perään. Uskoteltu kansalle kuinka kaikki tämä show on tarpeen tehdä. Taustalla vain ajatus, saada julkiset, verovaroin kustannetut palvelut alas, Suomesta halpatyömaa, luokkayhteiskunta esiin, jotta varakkaat tuntisivat olevanxsa parempia. Amerikan mallilla haluttaisiin mennä niiden johdolla, joilla on siihen varaa. Unohtaa ne heikompiosaiset ja jättää oman onnensa nojaan, kun ovat kurjuutensa aiheuttaneetkin. 

Eduskuntavaalit lähenevät ja alkaa rivit huojua joka suuntaan, kuka lähtee ja kuka jää? Toivottavasti mahdollisimman moni olemassaoleva lähtee, voidaan kääntää uutta sivua edes vähän. Takeita ei kyllä silti ole, ettei tätä yksityistämistouhua jatkettaisi, ihmiset kun tuppaavat muuttua kun pääsevät rahan ja vallan makuun.

 

3. kesä, 2018

Sotepilotointi perustuslakivaliokunnan lausunnosta kopioitua:

Valiokunta pitää valtiollisten tehtävien työnjaon kannalta ongelmallisena, että uudistuksessa on edetty näin pitkälle yksinomaan hallituksen yleistoimivaltaan turvautuen ennen kuin maakuntauudistusta on hyväksytty eduskunnassa ja ennen kuin perustuslakivaliokunta on lausunut lopullisen käsityksensä uuden hallintomallin perustuslainmukaisuudesta, lausunnossa todetaan. 

Perustuslakivaliokunta painottaa, että valtioneuvosto ei voi lainsäädäntömenettelyssä asettaa eduskunnan lainsäädäntövallan käyttöä ja perustuslain 74 §:n mukaista lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvontaa jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen.

Valiokunta pitää tästä näkökulmasta erityisen ongelmallisena toimeenpanon laajamittaista aikaistamista pilottien avulla. Valtion vuoden 2018 talousarviossa valinnanvapauspilottien toteuttamiseen on varattu 100 miljoonaa euroa (momentti 33.60.38). Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset valinnanvapauden pilottialueista. Rahoitus on myönnetty kymmenen maakunnan alueelle. Päätökset pilottialueista ja niiden rahoituksesta on tehty 19 henkilön asiantuntijaryhmän laatiman arvioinnin perusteella.

 

Minun mietteitäni asiaan;

Sote-pilotoinneilla on selkeä tarkoitus, aivopestä kansa uskomaan että tämä sote/maakunta/valinnanvapaus huuhaa on tarpeellinen yhdenvertaisten terveyspalvelujen saamiseksi. Valhetta kaikki, pilotoinnitkaan eivät ole tarpeellisia eikä yhdenvertaisuus parane näillä keinoin. Julkiset palvelut saadaan alas ajettua näillä valheilla ja se on se päätarkoitus näillä pilotoinneilla. Markkinavetoinen yhteiskunta missä jokainen vastaa itsestään, verorahat käytetään yritysten tukemiseen ja voiton tavoitteluun ei ihmisten hyväksi kuten hyvinvointiyhteiskunnassamme on tähän mennessä toimittu. Tämän hallituksen suuri suunnitelma. 

Se on vain näiden päätösten tekijöiden mielestä tullut yhtäkkiä todella kalliiksi ja onhan meillä liian kallista Suomessa. Suorastaan ylihinnoiteltua, palkkojen nousu siirtyy suoraan hintoihin ja aina korkeampana ja koska pitää sitä voittoa saada ovat hinnat jo valmiiksi korkeat, verot pitää pystyä maksamaan jne. Kierre on loputon eikä kuntalainen voita koskaan.

Mitenkään ei ole tuotu julki mitä säästöä mistään näistä muutoksista tulisi? koska säästöjä ei tule ainoastaan heikennetään entisestään jo heikompien asemaa. Mistä taasen ne ihmiset jotka asioista pyrkivät päättämään, eivät välitä vähääkään. 

Perustuslakivaliokunta on näin jo lausunut aiemmin ja edelleen on samaa mieltä, silti tämä show jatkuu, paljonko tähän mennyt jo aikaa ja rahaa, mitä olisi voinut käyttää vaikka terveyspalvelujen kehittämiseen, työllisyyden parantamiseen, koulutuksen tukemiseen. Kohteita löytyy, kun vain valitaan. Sen sijaan katselemme ja kuuntelemme näitä ihmisiä,jotka ne ketkä kävivät äänestämässä viime eduskuntavaaleissa, meille esittävät vain pysyäkseen siinä asemassa mihin ovat päässeet. 

1. kesä, 2018

Loppuun asti sinnittelee maamme loistava hallitus palleillaan, huolimatta kansan mielipiteestä. Runnotaan runnotaan, kunhan vaan hallitus säilyy, kansankin voi vaihtaa, meitä kun on koko lailla vähän, ei ole iso asia näissä sekään tässä pelissä. 

Sen sijaan että eriarvoistumisen ennaltaehkäisyyn laitettaisi rahaa ja parannettaisiin ja kehitettäisiin olemassa olevia hyvinvointivaltiomme hyviä julkisia palveluja. Ainoa mistä tässä niin sanotussa maatamme perusteellisesti sotkevassa rakenteellisessa muutoksessa kynsin hampain pidetään kiinni on, ettei maan hallitus, joka on aivan surkea ja jonka jäsenet tekevät päätöksiä vain siitä lähtökohdasta missä eniten itse hyötyvät, yrittää keinoja kaihtamatta jatkaa ensi kevääseen. Tämä farssi olisi pitänyt lopettaa ajat sitten.

Suomen ulkoministeri ottaa kantaa asioihin virkamatkoillaa mihin hänellä ei ole oikeutta viran puolesta ottaa kantaa, naisten itsemääräämisoikeuteen, jestas miten tälläinen yksilö edustaa Suomea. Mitä pellejä nämä tyypit oikein ovat.

Sotesta olen kirjoittanut paljon omille sivuilleni kun lehtiinkiin. Tässä ei ole kysymys uudistamisesta vaan heikompien heitteillejätöstä, Ay:n alasajosta, työsuhdeturvan heikentämisestä, palkka-alesta paitsi johtajille, verorahoilla suurten yritysten rahoittamisesta, kaiken julkisen palvelun yksityistämisestä ja hallitus nämä muutokset haluaisi, toki niillä tuloilla mitä nämä pellepäättäjät tienaa pystyy valitsemaan ihan mitä vain palvelua, KUTEN on aina pystynyt. 

Toivottavasti perustuslakivaliokunnasta löytyy riittävästi uskallusta sanoa ettei ole perustuslain mukaisia nämä heikennykset ja ovat vastoin kansainvälisiä sopimuksiakin. 

Vaalit PIAN!

 

11. huhti, 2018

 

 

Kehysriihi-teatteri on puhunut ja kaikki katseet on suunnattu suunnitelman mukaan maan Hallituksen sanomisiin ja joka kanava ja uutisväylä ja asiaan liittyvä henkilö toitottaa kehysriihessä esitettyjä tulevia heikennyksiä. Tuloveronalennus joka koskee kaikkia palkansaajia, on irrotettu asiayhteydestään, siitä missä veronalennuksista sovittiin. Silloin kun KIKY:stä päätettiin 2016 samassa yhteydessä päätettiin tuloveronalennuksesta, joka ei kompensoinut lainkaan sitä mitä julkisen puolen työntekijät menettivät, henkilöstön alasajon alkusoittoa vain, joka pyritään päättämään tulevaan maakuntaan, mihin henkilöstö siirretään liikkeenluovutuksella, jonka jälkeen pyritään edelleen yksityistämään kaikki julkiset palvelut näin päästään suuresta kuluerästä; henkilöstöstä ja otetaan niitä työntekijöitä, jotka pienemmällä palkalla töihin suostuvat.

Nyt tuodaan tuloveroalennus esille asiana, joka olisi nyt Hallituksen armosta meille annettu ja siitähän pitää olla ihan pohjattoman kiitollinen. Hallitushan pitää kiinni vain siitä mitä on sovittu, kun alkujaankin heikensi julkisen puolen työntekijöiden ostovoimaa ja hyvinvointia viemällä mm. 30 % lomarahoista 2017-2019, lisäämällä työpäivän pituutta, eri maksujen korotuksina etc. Esimiehiä/johtajia tämä heikennys ei ole koskenut vaan porskuttavat edelleen kyseenalaisin johtamistaidoin.

Toinen iso silmäänpistävä seikka on, kuinka annetaan siihen ja tuohon tähän pikkurippusia, se taho eli Hallitus, joka kaiken otti pois antaa nyt aavistuksen takaisin ja odottaa siitä palkkiota. Paljonko annetaan? mikä olisi kansan mielestä sopiva summa millä voidaan Sipilä ja kumppanit palkita, ai niin vaalivoittoahan siellä toivotaan, voidaan taas seuraavat neljä vuotta kansaa kyykynpään laittaa. Toivottavasti kansa olisi nyt ottanut opikseen ja äänestäisi toisin, kun viime vaaleissa. Vai onnistuuko mediapeli päättäjien ja median välillä ennen vaaleja, kuten aina ennen vaaleja, saadaan ne päättäjät, jotka oikein peliä pelaavat.

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella ja näinhän ollaan tehty aina eikä loppua näy, puheista huolimatta.

Viestinnän keinot ovat moninaiset ja niillä voidaan saada aikaan paljon huonoa, kuten nähdään tänä päivänä eikä kansalla ole välttämättä keinoa tunnistaa disinformaatiota ja luottamus on vieläkin liian suuri niitä kohtaan, jotka vain omaa etuaan ajavat. Tässä nälkäpelissä on vain monen ihmisen elämä kyseessä: lapset, vammaiset, opiskelijat, työttömät ja vanhukset.

Kestävyysvaje (engl. Fiscial sustainability) on talouspolitiikan käsite, joka kuvaa julkisen talouden velkaantumista julkisten menojen kasvaessa väestön ikääntymisen takia. Tänä päivänä ihmiset elävät entistä pidempään, lääketieteen ja hyvän ravitsemuksen ja sen johdosta, että pitävät huolta itsestään paremmin. Voidaanko siis perustella valtion velkaantumista vedoten siihen, että ihmiset elävät pidempään? Ei ole kansalaisten syy valtion velkaantuminen lähtökohdiltaan, vaan niiden jotka velan ottamisesta päättivät. Kansalla se kyllä maksatetaan. Voidaanko leikkaamalla pysäyttää ikääntyminen tai sairastuminen tai että synnyt vammaisena?

Parasta kestävyysvajeen paikkausta olisi työllisyyden lisääminen ei leikkaamalla vaan tukemalla ja kouluttamalla. Nyt sen sijaan toimitaan juuri päinvastoin. Yrittäjyys on hyvä asia, kun se palvelee myös yhteiskuntaa eikä siten, että yhteiskunta palvelee vain yrittäjyyttä. Pieniä yrityksiä pitää tukea enemmän eikä antaa isoille yritystukia liikaa. Työsopimuslakiin esitetty muutos irtisanomisen heikentämisestä on pöyristyttävää kuultavaa, taas mennään vuosikymmeniä takaisinpäin, aikaan jolloin ei työntekijällä ollut oikeuksia. Irtisanomisen helpottaminen ei tule lisäämään palkkaamista, vaan näin voi työnantaja heittää pihalle tuosta vaan ja ottaa tilalle toisen, joka miellyttää. Tässä mallissa eriarvoisuus kasvaa roimasti ja alle 30-vuotiaat naiset maksavat tästä siten, ettei vakityötä heltiä eikä Suomen yhteiskuntaan synny lisää lapsia kohta lainkaan.

Kestävyys on  muun muassa kykyä työskennellä pitkään väsymättä.  Tässä pelissä mitataan juuri sitä ja voi ihan arvata kenellä on paremmat edellytykset kestää asioita kauemmin.

Satu Lehtola, sd