Ajatuksia

10. loka, 2018

Tämän syksyn loppunäytelmässä on työsopimuslain heikennys ja Sote/Maakunta kenraaliharjoitus meneillään. Ammattiliitot ilmoittaneet yksi toisensa jälkeen, etteivät hyväksy työsopimuslain heikennystä alle 10 hengen yrityksiin ja hyvä niin, eikä kukaan usko enää Sote/Maakuntauudistukseen, joka on heikennys ei uudistus. Millä logiikalla työllistyminen lisääntyy, jos irtisanomista helpotettaisiin? Yksi kun ulos laitetaan ja toinen otetaan, on tasatilanne tilastollisestikin. Henkilöperusteinen irtisanominen sen sijaan lisääntyy ja tämän jälkeen rantautuisi myös yli 10 hengen työllistäviin yrityksiin eli kaikkiin yrityksiin ja vielä kun pyritään siihen, että Suomi olisi vain Oy:tä täynnä, ei työntekijöillä olisi mitään turvaa, jos hallituksen tahtotila menisi lävitse.

Vielä jaksan hämmästellä, että tämäntyyppisiä heikennyksiä esitetään edes niin sanotussa Demokraattisessa yhteiskunnassa, missä näennäisesti korostetaan yksilön oikeuksia, muttei käytännössä toteudu ne oikeudet. Eduskunnan rooli on jokseenkin hämärtynyt tässä sirkusesityksessä mitä esitetään kansalle, ovatko he kansan asialla vai hallituksen kilpenä? Vaalien lähestyessä profiilin nostatusta tulee tuutin täydeltä, jotka heitetään romukoppaan, kun on paikka saatu. Peiliin katsomisen paikka.

Saavutettavuus on tulevaisuuden valtti, ei omisteta, vaan vuokrataan, siten syntyy sitä työllisyyttäkin, tarjoamalla erilaisia vuokrapalveluja. Kaikilla ei vain ole varaa vuokrata, saati ostaa, joten ovat yhteiskunnan vero varoin tuotettujen palvelujen varassa. Vanhat ihmiset ei nuorene, saati kroonisesti sairaat parane tai erilaiset paljon yhteiskunnan terveyspalveluihin suunnattuja varoja vievät sairaudet parane, vaikka kuinka tulisi sote ja valinnanvapaus tai yksityinen tarjoaisi peruspalvelua, jonka jälkeen lasku onkin suurempi yhteiskunnalle. Mikäli kunnan palvelua ei tarjota ei tarvita työntekijöitäkään kunnassa.

Mikäli markkinatalous jyllää yksinomaan eikä palveluja tuoteta verovaroin vaan ne annetaan monikansallisille yrityksille tai yrittäjille, jotka haluavat voitontavoittelussaan kiertää veronsa ja kierrättävät tulonsa omien Holding-yhtiöiden kautta tai monikansallisen yrityksen pääpaikka on veroparatiisissa missä ei Suomen kaltaista yritysverojärjestelmää ole, näin palvelujen tuottamiseen tarkoitetut rahat valuvat niille, jotka ovat yhtiön osakkaita. Ei suinkaan niille, jotka veronsa Suomeen maksavat ja joiden kuuluu vastinetta saada palvelujen muodossa. Tälläkin hetkellä 2 miljardia veroja jää verottamatta näiden yhtiöiden kautta. Tämän sai aikaan maan edellinen Hallitus 2014 ja nykyinen jo onneksi poistuva jatkaa kansan kyykyttämistä leikkauksin ja heikennyksin ja mahdollisimman monella Perustuslain muutoksella, jotka kansan suojaa heikentää, jos vain onnistuvat.

Varakkaat eivät kärsi tästä rakennemuutoksesta, koska voivat palvelunsa ostaa mistä vain. Ne kärsivät, joilla ei ole varaa, kun verovaroin tuotettuihin palveluihin.  Kapitalismi jyllää ja siihen kelkkaan liian moni päättäjä haluaa mennä. Hankintalaki, joka on julkisten hankintojen vartija, on säädetty, jottei turhia kuluja kuntalaisen maksettaviksi päädyttäisi huonoilla hankintapäätöksillä ja niistä aiheutuvilla markkinaoikeuskululuilla ja uusilla hankinnoilla aiheutettaisi. Ei ihme, ettei rahat eivät riitä palveluihin, mihin ovat tarkoitettu.

Satu Lehtola, sd varavaltuutettu

 

4. syys, 2018

Saadaanko Sote maaliin, mullistaako valinnanvapaus Suomen kaikki terveyspalvelut eikä kukaan enää jonota lääkäriin? Kaikki saavat valinnan mukaan mitä tahansa sosiaali- ja terveyspalvelua joka on vielä kustannustehokasta. Ihmiset eivät vanhene eikä sen myötä tule sairauksia ja kaikki kroonisesti sairaat lakkaavat kuluttamasta terveyspalveluista sitä 80 %. Niin illuusiomaailmassa, ei todellisessa maailmassa käy näin. 

Sotea ei tarvitse näin ns. uudistaa miten hallitus yrittää, koska se tapa johtaa vain yksityistämiseen ja sitä kautta julkisten kustannusten nousun hillitsemiseen, mutta myös heikentää palvelujen saatavuutta niillä, joilla ei siihen ole varaa ja sitä varten maksetaan veroja. Vanhenemista eikä kroonisia sairauksia se vie pois vaikka miten kustannuksia pyritään hillitä. Ensisijaisesti kustannusten hillitseminen pitää lähteä sieltä johdon päästä. Vähemmän pomoja ja vähemmän kaiken maailman taksikuluja yms. veronmaksajien korvattavaksi yhteisistä rahoista. Tähän hölmöilyyn on laitettu paljon rahaa jo nyt ja lukematon määrä jonninjoutavia kokousistuntoja, jotka olisi voitu käyttää kansalaisten hyväksi julkisten palvelujen muodossa. Onneksi tulevat vaalit 2019 ja toivottavasti ei tarvitse jälkeenpäin taas sanoa että kansa sai valitsemansa hallituksen KUN EI ÄÄNESTÄNYT:

11. elo, 2018

Kohta palaa eduskunta ja maan hallitus lomalta ja syksy lähtee Soten ja tulevien vaalien merkeissä käyntiin. Show must go on sanoi Queen ja näin toimii meidänkin hallitus. Sote tulee olemaan siis vaaliteemoista suurin ja joka lupaa 11 hyvää ja 10 kaunista voittaa.  Mikä on varmaa niin suuri näytelmä näytellään tämän ympärillä ja panoksena on hyvinvointiyhteiskunnan hajottaminen verovaroin tulostavoitteiseksi, jossa ei köyhällä ole oikeuksia vain velvollisuuksia sanktioiden saattelemia. 

Jatkuvasti törmätään perustuslakiin, silti yritetään vain vääntää se Sipilän ja kumppaneiden   mieleiseksi, toki tämän taustalla voidaan valmistella kaikkea muuta, kun ei kansa jaksa sekoilua seurata. Myös työsuhdeturvan ja työntekijöiden oikeuksien heikennykset ovat hallituksen päätehtäviä. Miten ihmeessä irtisanomisen helpottaminen lisäisi palkkaamista? Ei mitenkään vain mielivaltaisuus ei työllisyys lisääntyy sillä tavoin. Halpatyövoima on hakusessa. 

Suomessa on tutkitusti kustannustehokkainta ja laadukasta terveydenhoitoa ja vielä toistaiseksi tavallinen kansakin saa sitä, vaikkakin välillä kestää. Toivottavasti oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus eivät perustuslaista katoa, mikä on niin ikään Sipilän ja kumppaneiden tahtotilana.

Hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu sen takia, että kaikilla olisi verovaroin oikeus saada mm. koulutus, terveydenhoitoa, on hyvinvoinnin mittari se miten yhteiskunta huolehtii heikommistaan. Varakkaiden pitäisi, sen sijaan, että ahnehtivat lisää, olla hitusen epäitsekkäitä. Järjestelmää ei ole rakennettu rikkaille ja juuri se joukko huutaa oikeuksien perään eniten. 

13. kesä, 2018

Huvittavia piirteitä täynnä tämä hallituksen pelleily, kun eivät pysty lakia mitenkään kiertämään, puhumattakaan paljonko on rahaa laitettu hukkaan. Palkattu paljon työntekijöitä, kalliita muutosjohtajia, muutosvalmistelijoita, perustettu työryhmää toisen perään. Uskoteltu kansalle kuinka kaikki tämä show on tarpeen tehdä. Taustalla vain ajatus, saada julkiset, verovaroin kustannetut palvelut alas, Suomesta halpatyömaa, luokkayhteiskunta esiin, jotta varakkaat tuntisivat olevanxsa parempia. Amerikan mallilla haluttaisiin mennä niiden johdolla, joilla on siihen varaa. Unohtaa ne heikompiosaiset ja jättää oman onnensa nojaan, kun ovat kurjuutensa aiheuttaneetkin. 

Eduskuntavaalit lähenevät ja alkaa rivit huojua joka suuntaan, kuka lähtee ja kuka jää? Toivottavasti mahdollisimman moni olemassaoleva lähtee, voidaan kääntää uutta sivua edes vähän. Takeita ei kyllä silti ole, ettei tätä yksityistämistouhua jatkettaisi, ihmiset kun tuppaavat muuttua kun pääsevät rahan ja vallan makuun.

 

3. kesä, 2018

Sotepilotointi perustuslakivaliokunnan lausunnosta kopioitua:

Valiokunta pitää valtiollisten tehtävien työnjaon kannalta ongelmallisena, että uudistuksessa on edetty näin pitkälle yksinomaan hallituksen yleistoimivaltaan turvautuen ennen kuin maakuntauudistusta on hyväksytty eduskunnassa ja ennen kuin perustuslakivaliokunta on lausunut lopullisen käsityksensä uuden hallintomallin perustuslainmukaisuudesta, lausunnossa todetaan. 

Perustuslakivaliokunta painottaa, että valtioneuvosto ei voi lainsäädäntömenettelyssä asettaa eduskunnan lainsäädäntövallan käyttöä ja perustuslain 74 §:n mukaista lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvontaa jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen.

Valiokunta pitää tästä näkökulmasta erityisen ongelmallisena toimeenpanon laajamittaista aikaistamista pilottien avulla. Valtion vuoden 2018 talousarviossa valinnanvapauspilottien toteuttamiseen on varattu 100 miljoonaa euroa (momentti 33.60.38). Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset valinnanvapauden pilottialueista. Rahoitus on myönnetty kymmenen maakunnan alueelle. Päätökset pilottialueista ja niiden rahoituksesta on tehty 19 henkilön asiantuntijaryhmän laatiman arvioinnin perusteella.

 

Minun mietteitäni asiaan;

Sote-pilotoinneilla on selkeä tarkoitus, aivopestä kansa uskomaan että tämä sote/maakunta/valinnanvapaus huuhaa on tarpeellinen yhdenvertaisten terveyspalvelujen saamiseksi. Valhetta kaikki, pilotoinnitkaan eivät ole tarpeellisia eikä yhdenvertaisuus parane näillä keinoin. Julkiset palvelut saadaan alas ajettua näillä valheilla ja se on se päätarkoitus näillä pilotoinneilla. Markkinavetoinen yhteiskunta missä jokainen vastaa itsestään, verorahat käytetään yritysten tukemiseen ja voiton tavoitteluun ei ihmisten hyväksi kuten hyvinvointiyhteiskunnassamme on tähän mennessä toimittu. Tämän hallituksen suuri suunnitelma. 

Se on vain näiden päätösten tekijöiden mielestä tullut yhtäkkiä todella kalliiksi ja onhan meillä liian kallista Suomessa. Suorastaan ylihinnoiteltua, palkkojen nousu siirtyy suoraan hintoihin ja aina korkeampana ja koska pitää sitä voittoa saada ovat hinnat jo valmiiksi korkeat, verot pitää pystyä maksamaan jne. Kierre on loputon eikä kuntalainen voita koskaan.

Mitenkään ei ole tuotu julki mitä säästöä mistään näistä muutoksista tulisi? koska säästöjä ei tule ainoastaan heikennetään entisestään jo heikompien asemaa. Mistä taasen ne ihmiset jotka asioista pyrkivät päättämään, eivät välitä vähääkään. 

Perustuslakivaliokunta on näin jo lausunut aiemmin ja edelleen on samaa mieltä, silti tämä show jatkuu, paljonko tähän mennyt jo aikaa ja rahaa, mitä olisi voinut käyttää vaikka terveyspalvelujen kehittämiseen, työllisyyden parantamiseen, koulutuksen tukemiseen. Kohteita löytyy, kun vain valitaan. Sen sijaan katselemme ja kuuntelemme näitä ihmisiä,jotka ne ketkä kävivät äänestämässä viime eduskuntavaaleissa, meille esittävät vain pysyäkseen siinä asemassa mihin ovat päässeet.