Viimeisimmät pohdinnat

2. touko, 2021

Vanhempaintoimikunta tiedottaa 
 

Koulun vanhempaintoimikunta on tänä keväänä kokoustanut etänä Teamsin välityksellä, mutta samalla useammin kuin koskaan aiemmin.

Työn alla vtk:lla on ollut ensi syksyn kouluvalokuvauksen kilpailutus sekä aloite ja lehtikirjoitus Sepänniemen kentän kunnostamisesta.  

Syksyn kouluvalokuvauksen osalta pyysimme palautetta myös kaikilta huoltajilta - kiitos jälleen runsaasta vastausmäärästä!
Palautteiden ja uusien hintatarjousten perusteella päätimme jatkaa yhteistyötä Focusoivan kanssa. Yhteenveto palautteista on käyty Focusoivan kanssa läpi ja sopimuksen teon yhteydessä on sovittu mm. uusintakuvausmahdollisuus sekä edellytetty tarvittavat kehittämistoimenpiteet verkkokaupan osalta.  

Sepänniemen kentän heikko kunto on huolestuttanut sekä koulun henkilökuntaa että meitä huoltajia. Tämän vuoksi kokoustimmekin alkuvuodesta ahkerasti, ja kirjoituksemme "Ahtialan Seppis kaipaa pikaista kunnostusta" julkaistiin Etelä-Suomen Sanomissa 7.3.2021. 

Lähetimme myös Lahden kaupungille aloitteen kentän kunnostamisen pikaisesta aloittamisesta. Saimme juuri tiedon Lahden kaupungin liikuntapalveluilta, että kentän kunnostusta esitetään kaupungin ensi vuoden investointeihin kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion kautta. Mahtavaa saada kunnollinen ulkoliikunta-alue myös tänne Pohjois-Lahteen! 

Lisäksi vanhempaintoimikunnan edustaja Anita Immonen osallistui huhtikuun loppupuolella järjestettyyn koulun CAF-arviointiin (= toiminnan laadun arviointi). Vanhempaintoimikunnan edustaja Satu Lehtola puolestaan on hakenut mukaan Lahden kaupungin järjestämään pohjoisen alueen kumppanuuspöytään (www.lahti.fi/kumppanuuspoydat).  

Iloksemme voimme myös todeta, että viime vuonna saadun lahjoituksen (iso kiitos vielä silloiselle 6B-luokalle!) myötä pystymme jakamaan tänäkin keväänä stipendit oppilaille. Jakokriteereistä päättää oppilaskunta ja stipendien saajat äänestetään luokissa.

Aurinkoista kevään jatkoa! 

Terveisin 

Ahtialan koulun vanhempaintoimikunta: Anita Immonen, Heidi Kirén, Sanna Kivilaakso, Marjaana Kouhia, Satu Lehtola, Pekka Pohjonen ja Johanna Ylönen sekä Tiina Wallin (yhdysopettaja)  

2. huhti, 2021

Kuntavaaliehdokkaan vaaliavaus 2021

9. helmi, 2021

Videota ei löydy

17. tammi, 2021

Hyvinvointi kuuluu kaikille, vai kuuluuko?

Samoin kuin sananvapaus Perustuslaki 12§, jota ohjaillaan median välityksellä, jottei pysyttäisi kartalla totuudesta.Samoin koulutusoikeus; mihin kohdennettiin nyt hyvä uudistus, oppivelvollisuuden lisäys, sekä oikeus yhdenvertaiseen terveydenhuoltoon, jota julkiset terveydenhuoltopalvelujen rippeet ovat ja mitä heikennetään yksityistämällä koko ajan.

Tällä hetkellä olemme markkinavoimien keskiössä ja meille uskotellaan sen sateenkaaren pään löytyvän yksityiseltä palveluntuottajalta ja että, koronarokotteessa, jossa liikkuu valtavat rahat, eikä tietoa ole haitoista riittävästi, saati että kävisi joka virusmuunnokseen, pelastaa meidät. Kuitenkaan takuuta ei ole, influenssarokotekaan ei ole poistanut influenssavirusta. Viruksia ei pystytä edes poistamaan kokonaan. Nyt se eristää meidät ja sekin on tahtotila tällä hetkellä. Virushan ei täältä lähde. Lääkevalmistaja ja sijoittajat rikastuvat se on varma ja paljon puuhaillaan taustalla.

Hyvinvoinnin käsite määrittyy puhujan mukaan, on ihmisiä, joille hyvinvointi on sitä perusasiaa, vettä, ruokaa, turvaa, rakkautta, lämpöä. Toiselle se voi olla irtoripset. Hyvinvoinnin pitäisi kuulua kaikille kuitenkin ja jokaisella on oikeus hyvinvointiin, silti vain osalle se suodaan. Monin toimin se estetään, kun ei ole rahaa ei ole hyvinvointiakaan. Keinot ovat todellakin moninaiset ja pelolla ohjataan tiettyyn suuntaan.

BKT on kansantalouden tilinpidon tärkein mittari. Hyvinvointi (Welfare, Well-being) Ihmisten kokema hyvinvointi, joka voi koostua paitsi taloudellisesta hyvinvoinnista, myös muusta ihmissuhteisiin, elämän ja ympäristön laatuun jne. liittyvistä tekijöistä. Hyvinvointikäsitteen kautta voidaan myös määritellä, mitä ihminen keskimäärin tarvitsee voidakseen hyvin. Ennusteiden mukaan meitä on maapallolla vuonna 2050 yli yhdeksän miljardia. 

Verovaroin ylläpidetty hyvinvointiyhteiskuntamme, jota vuosia on ajettu alas moninaisin keinoin 90-luvultä lähtien. Siten, että ne pienituloiset, joilla ei sitä rahaa ole ostaa terveyspalvelua, vaikka sen veroissa maksaakin, ei saa palvelua. Kuntayhtymät toimivat yksityisen yrityksen tavoin, hallitukset päättävät Oy lain mukaisesti asiat eikä omistajalla ole sanansijaa, kuten on nähty.

Henkilöstön tuottavuus on mittarina ei hyvinvointi, vaikka kysellään mitä. Kuntaomisteiset yhtymät ovat verovaroin ylläpidettyjä ja niiden kuuluu tuottaa kuntalaisille palveluja verovaroin, ei kohdentaa verovaroja tulospalkkioihin. Henkilöstölle ei suoda hyvin tehdystä työstä ansaitsemaa palkkaa, mutta varaa on maksaa tuloksen perusteella johtajille ja palkata uusia, joiden rooli ydintehtävässä eli hoitamisessa ei ole kovin suuri.

Vanhukset ja perussairauksia omaavat on eristetty tällä hetkellä tehokkaasti eivätkä uskalla käyttää terveydenhuoltopalvelujamme, ettei virus tartu. Yksinäisyyskin aiheuttaa terveydellisiä ongelmia ja hoitamattomuuteen voi kuolla. Pelottelu ja aivopesu tuntuu olevan tämän päivän juttu. Joka päivä, kun toistetaan samaa mantraa, sehän iskostuu päähän. Kenen etu se on? Niiden, joilla on se tahtotila saada jotain asioita viruksen varjolla tehtyä, kuten terveydenhuollon yksityistäminen ja itse asiassa kaiken yksityistyminen mikä on verovaroin tuotettu ja siirtää verovarat yksityisen käyttöön.

Missä se hyvinvointi näissä toimissa? Pienyrittäjät, kansalaiset tekevät konkursseja, vanhukset kärsivät hoitamattomuudesta ja rokote tuotu, jonka vastetta ei pystytä takaamaan, viruksen muuntautuessa, montako piikkiä otetaan? Järjen käyttöhän on onneksi vielä sallittu. Asioita voidaan katsoa monesta näkökulmasta eikä maailma, saati päätöksenteko ole todellakaan pysähtynyt missään, vaikka sen kansalaisia estetään nyt elämästä.

Keväällä 2020 jo ennustettiin että 2021 kesäkuuhun kestää tämä pandemia, ihmettelen, miten on voitu näin tarkasti tietää/ennustaa viruksen loppuminen, joka ei kuitenkaan ole loppuminen? Saisiko numeron niin kysyisin lottonumerot tältä ennustajalta.

Satu Lehtola, sd, Lahden kaupunginvaltuuston varavaltuutettu