14. maalis, 2017

Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön!

 
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille.
 
Näin siis pitäisi asioiden mennä, muttei aina mene niin. Kiusaaminen, terveydelliset haittatekijät; kuten ilmastointi, homeongelmat, puutteellisesta valvonnasta johtuvat rakentamiseen liittyvät ongelmat, niitä on Lahdessa melkein kaikkien koulujen kohdalla ollut ja vuosikausia palloiteltu vastuuta ja siten aiheutettu lisää ongelmia, sen sijaan, että olisi tartuttu toimeen välittömästi. Siten olisi kuntalaisten verovaroja säästetty isoja summia, mitä nyt on heitetty hukkaan ja mitä lisääntyvinä terveysongelmina maksetaan pitkään samalla, kun terveyspalvelujen saatavuutta heikennetään.
 
Koulukiusaamisen selvittelyyn ei käytetä välttämättä suuria summia heti mutta hukataan jokaiselle lapselle kuuluvaa arvokasta lapsuutta ja osoitetaan miten välinpitämättömiä ja ajattelemattomia aikuiset ovat, kun eivät puutu. Pitkällä aikavälillä kiusaaminen aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle paljon, koulun jälkeen työelämässä mm. mielenterveysongelmien kasvamisena, suurimpia ennenaikaisen eläköitymisen aiheuttajia. Kalliiksi tulee yhteiskunnalle kiusaaminen, mihin heti jos puututtaisiin, olisi lapsen turvallista käydä koulua ja turhaa rahan menoa hillittäisiin. Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa alaikäisten lastensa kasvatuksesta ja arvomaailmasta, johon ei saisi sisältyä kiusaamisen hyväksymistä, mitä se on, jollei puututa.
 
Ei kiusaamiselle, homekoulut purettava ja uudet rakennettava tilalle, parakit maksaa vuositasolla paljon kuntalaisten verorahoja, halvempaa rakentaa uusi ja työnvalvonta oltava asianmukaista ja lainmukaista. Osaavat ammattilaiset rakentamaan, ei mene veronmaksajien rahat hukkaan. Vastuu ja velvollisuudet kulkevat käsikädessä ja tästä kunta pyrkii irtautumaan kuntalaisten kustannuksella.
 
Satu Lehtola