26. loka, 2017

Onko Lahden Pormestaria voittanutta

Tarvitaanko kaupungin johtamisjärjestelmän muutosta? Olisiko suurempi vaikutus kuntalaisen elämään ja kuntalaisen kunnalta saamiin palveluihin jos meillä olisi pormestarimalli käytössä. Mitä lisäarvoa voidaan johtamisjärjestelmää muuttamalla kuntalaiselle tuottaa? Ei mitään, maksaa vain enemmän kuntalaiselle ja raha otetaan pois kuntalaiselle tuotetusta palvelusta. Helsinki valitsi pormestarin kunnallisvaalien jälkeen, fine. Helsinki painii eri sarjassa kun Lahti. Tampereella malli on ollut jo monta vuotta, ilmeisemmin sopii sinne, soraäänistä en ole juuri lukenut, Tampere on aivan erilainen ja kokoinen kaupunki kuin Lahti. 

Mitkään mallit eivät takaa hyvää johtamista vaan johtajan vuorovaikutuskyvyt yhdessä toisten kanssa ja oikea ymmärrys johtajana olemisen tärkeydestä ovat titteliä tärkeämmät.