10. touko, 2019

Valtionosuuksia 2020

https://kuntalehti.fi/uutiset/huima-lisays-tulossa-kuntien-valtionosuuksiin-lahes-miljardi-euroa-lisaa/

Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukykysopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia:

  • Kilpailukykysopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden vähennys päättyy vuoteen 2019. Tämä leikkauksen poistuminen lisää valtionosuutta 315 milj. euroa vuonna 2020.
  • Kilpailukykysopimuksesta johtuen kustannustenjaon tarkistuksen kautta valtionosuutta vähennetään osittain kahteen kertaan. Tämä kaksinkertainen kiky-leikkaus kompensoidaan kunnille yhtenä eränä vuonna 2020. Kompensaation myötä valtionosuus lisääntyy 237 milj. euroa vuonna 2020.
  • PääministeriJuha Sipilän hallituksen päättämä määräaikainen vuosia 2016-2019 koskenut indeksikorotusten jäädytys päättyy vuoteen 2019. Tehtyjä indeksijäädytyksiä ei kompensoida, mutta vuoden 2020 kustannustason muutos (+2,7 %) lisää valtionosuutta 187 milj. euroa.
  • Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2017 tietoihin) lisää valtionosuutta 101 milj. euroa vuonna 2020.
  • Lisäksi valtionosuusjärjestelmän kautta maksetaan kunnille verotulomenetysten kompensaatioita 215 milj. euroa vuonna 2020. Valtionosuuden kautta kompensoitava euromäärä on yhtä suuri kuin veroperustemuutoksista johtuva kuntakohtainen verotulojen menetys, joten veromenetysten ja valtionosuuskompensaation nettovaikutus kuntatalouteen on +/-0.