Näin hyvinvointia puretaan Suomessa

Lapsilisiä, eläkkeitä, työttömyys- ja sairauspäivärahoja,asumis- ja toimeentulotukea, hoitotukia, opintorahaa, päivähoitoa, lastensuojelua, sosiaalityötä, vammaispalveluja. Aktiivinen työllistämispolitiikka, terveyspolitiikka ja asuntopolitiikka niin ikään kuuluvat sosiaalipolitiikan piiriin.

Mikä on se suunta mihin sosiaalipolitiikkaa tulisi kehittää tulevaisuudessa? Onko se vain työkyvyn ja elämänlaadun kehittämistä? vaikka köyhyys lisääntyy koko ajan. Hyvinvointivaltion perusajatus on huolehtia myös niistä heikompiosaisista kansalaisistaan, mihin juuri kaikki nämä Hallituksen tekemät heikennykset ovat kohdistuneet. Nyt kun vaalit lähestyvät, esitetään että varhaiskasvatuspalvelut tulisi olla maksuttomia, silti Lahdessa, rajoitettiin säästösyihin vedoten, subjektiivista päivähoito-oikeutta niiden lasten kohdalla joiden toinen vanhemmista on kotona. Onko säästöjä tullut? Eriarvoistuminen on kasvanut säästöjen sijaan.

Mistä rahat sitten otettaisiin siihen, että päivähoito olisi maksutonta? Valtio perustelisi seuraavat leikkaukset ja heikennykset keväällä sillä, että on saatu maksuton varhaiskasvatuspalvelu, paitsi, ettei se tule toteutumaan, on vain vaalikikka, jotta ko. asian esittäjä saisi jatkomandaatin itselleen.

Koko ajan tuodaan julki paljon pitää uuden Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymämme etsiä säästöjä, useista miljoonista on kyse ja kenenköhän selkänahasta se taas viedään, muun kuin veronmaksajan! Ei ihan realistinen ajatus, että jokin palvelu, jonka maksuja oltiin vielä hetki sitten korottamassa, poistettaisiin kokonaan, vaikka se olisikin lapsiperheille eduksi.

Hyvinvointivaltion tunnusmerkkejä on, että kansalaisilta kerätyiltä verovaroilla tuotetaan julkisia palveluja kuten terveyspalveluja, koulutuspalveluja, kulttuuripalvelua, jätehuoltopalvelua. Nyt halu ja tahto ovat antaa kaikki yksityisen hoidettavaksi ja olemassa olevat palvelut yhtiöittää, jolloin palvelu kallistuu, laatu heikkenee, saavutettavuus huononee palveluketjut eivät lyhene eikä kuntalaisten tasevertaisuus toteudu, päinvastoin eriarvoisuus lisääntyy siinäkin, eikä valinnanvapaus ole todellista valinnanvapautta, vaan asiakkaalle määritellyn budjetin puitteissa terveyttä hoidetaan jatkossakin.

Hyvästä sosiaalipolitiikasta ja hyvinvointivaltiosta on suunnaton tarve päättävillä tahoillamme luopua, se kun on niin kallis ylläpitää ja he kun eivät joudu itse mistään luopumaan vaan saavat omat palkankorotuksensakin päättää, niin surutta näin voi tehdä, ei kosketa itseä niin ei ole väliä, tämä on se viesti ylhäältä alaspäin. Kenen pussiin menevät kansalaisilta kerätyt verovarat, jollei julkisia palveluja niillä tuoteta? Millä veronkanto perusteltaisiin? vai kuuluisiko se kansalaisvelvollisuuteen maksaa veroja saamatta vastinetta lainkaan, ylläpitää joukkoa ihmisiä joiden ainut tehtävä on perustella kansalaiselle miksi on välttämätöntä maksaa veroja saamatta vastinetta. Kunnat eivät ole Osakeyhtiöitä eikä niiden tehtävä ole tuottaa voittoa vaan palveluja kuntalaisille.

Kun osakeyhtiö tekee konkurssin jää se yhtiön tappioksi, yhtiökokouksen myönnettyä vastuuvapauden hallituksen jäsenille, niistä päätöksistä mitä on kuntalaisten rahojen käytöstä tehty. Näin pistettäisiin kuntalaisten verovaroja taivaan tuuliin, eikä yksikään ongelma ole ratkennut vain kuntalaisen asema vain huononee muttei suinkaan niiden, jotka asioista päättävät kuntalaisen puolesta.

Osakeyhtiössä, kun tulosvastuulliset eivät osaa tehtäviään tai ei tule tulosta sovitun mukaisesti heidät vaihdetaan, tasapuolisuuden nimissä näin pitäisi tehdä myös niiden päättäjien suhteen, jotka ovat liian monta vuotta olleet mukana päättämässä mihin kuntalaisen verovaroja käytetään, saamatta aikaan parannuksia, jollei omien etujen parannusta katsota sellaiseksi. Ei muista väliä, kun vain minun palli säilyy, se johtoajatus. On aika muuttaa tämäkin asia nykykäytäntöjen mukaiseksi kuten palkansaajillekin tehdään, sopimukset voidaan purkaa yksipuolisesti kehittämisen nimissä ja työehtoja heikentää kilpailukyvyn nimissä ja heikompiosaisten toimeentuloa heikentää yhteiskunnan nousuun saamiseksi vedoten.

Satu Lehtola, sd, kuntavaaliehdokas

Uusimmat kommentit

20.11 | 15:29

Säilytettävä ehdottomasti!

20.01 | 05:09

Kiitos Satu, kirjoitat tärkeää asiaa, kumpa päättäjät heräisi "ruususen unesta".Koskaan ei ole liian myöhäistä.

09.10 | 03:58

Satu, ESS 9.10.2019. Harmi, että et ole parempi kaveri Antin kanssa. Siellä isommalla tasolla on kavereista huolehdittu palkkaamalka heitä huuhaa-virkoihin kansan kustannuksella.

08.03 | 16:59

Varmasti muutos on paikallaan, tosin Kokoomus Lahdessa on isoin puolue ja jälki sen mukaista. Ensisijaisesti auttaa kun uusia valtuutettuja valitaan, se muuttaa jo ajatusmaailmaa lähtökohtaisesti.

Jaa tämä sivu