Koulutus paras kilpailukykyvaltti!

Kuten jo otsikossa esiin tuleekin, on koulutus paras kilpailukykyvalttimme, yksilön inhimillisen pääoman ja hyvinvoinnin kasvattamista ja organisaation rakennepääoman kasvattamista, mitä kuntatyönantaja ja kuntapäättäjät eivät voiton tavoittelussaan kuntalaisten verovaroilla ei näytä ymmärtävän lainkaan, eikä Hallitus päättömässä leikkaus innossaan. Heikennetään kaikin tavoin mahdollisuutta tasa-arvoiseen oppimiseen kaikissa ikäryhmissä ja miksi? Yhden voiton tavoittelun vuoksi monen on hävittävä!

Työhyvinvoinnista puhutaan, kuntalaisten hyvinvoinnista puhutaan, varhaiskasvatusikäisten hyvinvoinnista ja koululaisten hyvinvoinnista puhutaan ja hyvinvointiahan ylläpitää mm. riittävä määrä ohjaajia, opettajia ja turvallinen ympäristö, missä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus takaavat jo turvallisen oppimisympäristön. Hyvinvoinnin kasvattaminen jää tosin vain puheen tasolle, kun tehdään päätöksiä, jotka koskevat vain heikennyksiä ja leikkauksia ja irtisanotaan henkilöstöä. Lyhytnäköisesti ajatellaan säästöjä ja sen hetkistä budjetin kaunistelua, jotka todellisuudessa tulevat tulevaisuudessa monin verroin maksamaan yhteiskunnalle.

Kaikilla varhaiskasvatusikäisillä lapsilla tulee olla tasapuolinen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon ilman mitään rajauksia ja kaikilla oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, joka tarkoittaa muun muassa sitä, ettei erityislasten ryhmistä luovuta eikä ryhmäkokoja kasvateta tai erityislapsia sijoita ns. tavalliseen luokkaan, se ei palvele kenenkään, vähiten lapsen etua.

Nyt alkava kokeilu erityisoppilaiden sijoittamiseksi tavallisiin oppilasryhmiin tulee olemaan haitaksi kaikille; oppilaille, opettajille, vanhemmille sekä kunnalle ja veronmaksille viime kädessä. Onko huomioitu missä määrin se rasittaa psyykkisesti muita oppilaita ja opettajia ja koulunkäynninohjaajia, mikäli niitä enää koulussa onkaan, kun sitäkin ammattiryhmää alas ajetaan.  Sitä, kuten ei muissakaan älyttömissä koulutuksiin liittyvissä leikkauksissa tai kokeiluissa, mitkä pysyviksi jäävät, ajatella. Vain budjetin kaunistelusta on näissä erilaisissa leikkauksissa kyse eikä paluuta entiseen ole tässäkään, vaikka kokeilu todettaneen huonoksi.

Erityislasten, kuten erilaisten neurologisista oireista kärsivän ja/tai kielellistä ongelmista oppilaan kohdalla tuskin osallistava oppiminen onnistuu ilman siihen koulutettua erityisopettajaa ja ryhmää missä on samankaltaisia oppilaita, puhumattakaan mitä se aiheuttaa muiden oppimiseen ja osallistamisen opettamiseen, mikäli erityisoppilaat ovat ns. tavallisissa ryhmissä muiden mukana. Erityisoppilaan koulupolku on alusta asti kivikkoisempi, eikä taatusti helpotu, jos on samassa ryhmässä, kun tavalliset oppilaat, erityisoppilaan koulupolun varhainen suunnitteleminen ja suunnitelmassa pysyminen on erittäin tärkeää koska jokainen ryhmä ja yhteisö, jossa lapsi on mukana, tulee vaikuttamaan lapsen edellytyksiin oppia. Molemmat oppilasryhmät häviävät, vain kunnan budjetti näyttää paremmalta sillä hetkellä ja yhteiskunnalle lankeaa lasku joka tapauksessa.

Ensi vuonna leikataan mm. toisen asteen koulutuksesta 190 miljoonaa se tarkoittaa monen oppilaspaikan vähentämistä ja aineopetuksen vähentämistä ja myös opettajien työttömyyslukujen nousua, jälleen kerran yhteiskunnan kannalta erittäin huono päätös. Menetetään palkasta saatavia verotuloja ja työttömyysmenot kasvavat, nuoria jää ilman koulutuspaikkaa, syrjäytyminen lähtee siitä, kun sosiaalinen piiri kaventuu, joku oppilas voi saada ainoan kunnon ruokansa päivittäin koulussa, nuoren elämän takaisin oikeille saaminen on yhteiskunnan kannalta katsottuna kallis projekti, riippuen kuinka pitkälle syrjäytyminen etenee ja yhdenkin lapsen/nuoren elämän hukkaan heittäminen on tulevaisuuden tuhlaamista.

Muotoiluinstituutin alasajo kertoo siitä, ettei kyseisiä ammattialoja juurikaan arvosteta vaan pidetään huolimatta Lahden kaupungin strategiaan laitetusta lauseesta; Lahti on muotoilukaupunki, toisarvoisena.

Tämän hetkiset huonot päätökset vaikuttavat pitkään ja tulevaisuuden ihmisemme maksavat niistä hinnan, harmillista että toistuvista huonoista päätöksistä huolimatta Hallitus nauttii edelleen kansanedustajien luottamusta.

Satu Lehtola,

Kuntavaaliehdokas SDP, Lahti

 

Uusimmat kommentit

20.11 | 15:29

Säilytettävä ehdottomasti!

20.01 | 05:09

Kiitos Satu, kirjoitat tärkeää asiaa, kumpa päättäjät heräisi "ruususen unesta".Koskaan ei ole liian myöhäistä.

09.10 | 03:58

Satu, ESS 9.10.2019. Harmi, että et ole parempi kaveri Antin kanssa. Siellä isommalla tasolla on kavereista huolehdittu palkkaamalka heitä huuhaa-virkoihin kansan kustannuksella.

08.03 | 16:59

Varmasti muutos on paikallaan, tosin Kokoomus Lahdessa on isoin puolue ja jälki sen mukaista. Ensisijaisesti auttaa kun uusia valtuutettuja valitaan, se muuttaa jo ajatusmaailmaa lähtökohtaisesti.

Jaa tämä sivu